Baza aktów

Strukturalna lista dzienników
 Hasa
  Administracja
  ADMINISTRACJA MORSKA
[Expand] ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE
  AGLOMERACJE
  AKCJE
  ALIMENTY
[Expand] ALKOHOL
  Alkoholizm
[Expand] APTEKI
  ARCHIWA
  AZBEST
  Bezdomne zwierzęta
  Bezpieczeństwo
  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
  Bezrobocie
  BIBLIOTEKI
  Biegli
[Expand] BIEGLI SĄDOWI
  BONIFIKATY
  BUDOWNICTWO
  Budynki
[Expand] BUDŻETY
  Ceny ciepła
  CENY I STAWKI TARYFOWE
  Chodniki
  CHOROBY ZAKAŹNE ZWIERZĄT
[Expand] CMENTARZE
[Expand] CUDZOZIEMCY I OBYWATELSTWO
  CZAS PRACY
[Expand] CZYNSZE
  Czystość
[Expand] CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
  DECYZJE PREZESA URE
  Deklaracje podatkowe
  DEKLARACJE PODATKOWE
  DERATYZACJA
  DODATKI MIESZKANIOWE
  DOMY DZIECKA
  Domy dziecka
[Expand] DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE
  Doskonalenie zawodowe
  DOSKONALENIE ZAWODOWE
  DOSTARCZANIE WODY, ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
  DOTACJE
  Dotacje
  DOŻYWIANIE
  Drogi
[Expand] DROGI, ULICE, NAZWY ULIC, CHODNIKI
  Drogowy ruch
  Działacze kultury
  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW GMINY
  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  Dzieci
  DZIERŻAWA
  EDUKACJA I NAUCZANIE
[Expand] EKOLOGIA
[Expand] EKWIWALENTY
  Energetyka - taryfy ciepła
  EWIDENCJA GRUNTÓW I BUDYNKÓW
  Ewidencje
[Expand] FINANSE PUBLICZNE
  Finansowa gospodarka
  Flagi
[Expand] FORMULARZE
  FUNDUSZE
  Fundusze
  GEODEZJA I KARTOGRAFIA
  GMINY
  Godziny pracy handlu
  Gospodarka
  GOSPODARKA GRUNTAMI
  GOSPODARKA KOMUNALNA
[Expand] GOSPODARKA LOKALOWA I MIESZKALNICTWO
  GOSPODARKA ROLNA
  GOSPODARKA WODNA
  Gospodarka wodna
  GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
[Expand] GRANICA
  Groby i cmentarze
  Grunty
[Expand] HANDEL I USŁUGI
  Herby
  HERBY, FLAGI, ODZNAKI, PIECZĘCIE
  INKASO I POBÓR PODATKÓW
  INNE INFORMACJE
  Instytucje
  INSTYTUCJE KULTURY
  INSTYTUCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
  INSYGNIA
  INTERNET
  INWESTYCJE
  Inwestycje
  Jednostki budżetowe
[Expand] JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  JEDNOSTKI PŁYWAJACE
  Jednostki pomocnicze
  JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY
  Kanalizacja
  Kartografia
  KLĘSKI ŻYWIOŁOWE
  Kobiety w ciżzy
  Komisje
  KOMISJE - RÓŻNE
  KOMISJE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  Komunalna gospodarka
  Komunalne mienie
  KOMUNIKACJA
  KOMUNIKATY
  KONKURSY
  Konopie
  Konsultacje społeczne
  KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI
  KONTRAKTY WOJEWÓDZKIE
  Koszt utrzymania
  Koszty utrzymania
  KOSZTY UTRZYMANIA - RÓŻNE
  KOSZTY UTRZYMANIA W DOMACH DLA SAMOTNYCH MATEK I KOBIET W CIĄZY
  KOSZTY UTRZYMANIA W DOMACH DZIECKA
  KREDYTY
  KRUSZYWO (pobór)
[Expand] KULTURA
  LASY
  ŁOWIECKIE PRAWO
  Mak
  Materiały pirotechniczne
  MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  MIENIE KOMUNALNE
  Młodzież
  MUNDURY
  MUZEA
  Naczelny Sąd Administracyjny
  NADZÓR
  Nagrody
  NAGRODY DLA UCZNIÓW
  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
  NARKOMANIA
[Expand] NAUCZYCIELE
  Nazwy
  NAZWY MIESJCOWOŚCI I OBIEKTÓW FIZJOGRAFICZNYCH
  NAZWY PLACÓW, MOSTÓW, ULIC
  NAZWY SZKOŁ
  Nazwy ulic
  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
  Nieruchomości
  OBIEKTY I URZĄDZENNIA UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
  OBIEKTY SPORTOWE
  OBRONA NARODOWA
[Expand] OBWIESZCZENIA
  Obwody
  Obwody głosowania
  OBWODY I SIECI SZKÓŁ
  OBWODY ŁOWIECKIE
  OBWODY RYBACKIE, ŁOWIECKIE I HODOWLANE
  Obywatelstwo
  OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
  OCHRONA PORZĄDKU, SPOKOJU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
[Expand] OCHRONA PRZYRODY
  Ochrona środowiska
[Expand] OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA
[Expand] OCHRONA ZABYTKÓW
  OCHRONA ZDROWIA
  OCHRONA ZWIERZĄT
  Odbiór nieczystości
[Expand] ODPADY
  Odznaczenia
  Odznaki
  Odznaki
  OGŁOSZENIA
  Okręgi wyborcze
  OPERATY
  OPERATY OPISOWO-KARTOGRAFICZNE
  Opieka społeczna
  Opieka zdrowotna
  Opłata za parkowanie pojazdu
[Expand] OPŁATY
  Opłaty
  ORDERY, ODZNACZENIA, ODZNAKI
[Expand] ORGANIZACJA WŁASNEJ JEDNOSTKI
  OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
  Osiągnięcia sportowe
  Osiedla
[Expand] OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
[Expand] OŚWIATA I WYCHOWANIE
  PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
  PAPIERY WARTOŚCIOWE
  PARKI
  PARKOWANIE
  Pieczęcie
  PIROTECHNICZNE MATERIAŁY
  PLACE ZABAW
  PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
  Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  Planowanie przestrzenne
  Plany inwestycyjne
  Plany zagospodarowania
  Pływające jednostki
  Pobór podatków
  POBÓR WOJSKOWY
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
[Expand] PODATKI
  Podatki
  PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Pogrzeby
  Pojazdy
  Polityka czynszowa
  POLITYKA REGIONALNA (rozwoju)
  POMNIKI I TABLICE
  POMNIKI PRZYRODY
  pomoc de minimis
  POMOC I DOTACJE
  POMOC RODZINIE
[Expand] POMOC SPOŁECZNA
  Pomoc społeczna
  Porozumienia
[Expand] POROZUMIENIA, UMOWY
  Porządek
  Porządek
  PORZĄDKOWANIE PRAWA
  POSTANOWIENIA
  POWIATY
  POWSZECHNY OBOWIĄZEK OBRONY
  Pożyczki
  Pożytek publiczny
  Praca
  Prawo
  PRAWO MIEJSCOWE
  PRAWO O RUCHU DROGOWYM
  PRAWO PRZEWOZOWE
  PRAWO WODNE
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
[Expand] PROGRAMY
  PRYWATYZACJA
  PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU
  Przeciwpożarowa ochrona
  Przedsiębiorcy
  PRZEDSIĘBIORCY I PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE
  Przedsiębiorstwa państwowe
  Przedszkola
  PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI
  PRZEPISY PORZĄDKOWE
  PRZEWÓZ OSÓB
  Przyroda
  RADY MŁODZIEŻOWE
  RATOWNICTWO MEDYCZNE
  REFERENDA I KONSULTACJE
  Referendum lokalne
  REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
  Regulaminy
  Regulaminy
  REHABILITACJA ZAWODOWA
  REJESTRY
  REKLAMA
  Rekreacja
  ROLNICTWO
[Expand] ROZPORZĄDZENIA
  ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
  Rybactwo śródlądowe
  RYBOŁÓSTWO
  RZECZOZNAWCY
  SAMORZĄD TERYTORIALNY
  Samotne matki
  SĄDY ADMINISTRACYJNE
  SŁUŻBA ZDROWIA
  Sołectwa (osiedla)
  SPORT KWALIFIKOWANY
  Sport kwalifikowany (wspieranie)
  SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA
  SPÓŁKI
[Expand] SPRAWOZDANIA
  SPROSTOWANIA BŁĘDÓW
  Statuty
  Stołówki szkolne
  Stowarzyszenia
  STRATEGIE ROZWOJU
  Straż pożarna
  STRAŻE MIEJSKIE I GMINNE
[Expand] STREFY
  Stypendia
  STYPENDIA I NAGRODY ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
  Stypendia sportowe
  Stypendia w oświacie
  SZKOLNICTWO WYŻSZE
[Expand] SZKOŁY
  Ścieki
  ŚWIADCZENIA LECZNICZE
  ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
  Taksówki
  TARGOWISKA
  Taryfy na ciepło
  Transport drogowy
[Expand] TRANSPORT I KOMUNIKACJA
  TURYSTYKA
  Turystyka
  Uczniowie
  ULGI PODATKOWE
  ULGI W OPŁATACH
  Ulice
  UMARZANIE NALEŻNOŚCI
  Umarzanie należności pieniężnych
  Umowy
  UPOWAŻNIENIA
  UPRAWY MAKU I KONOPII
  Urząd Regulacji Enargetyki
  URZĄD STANU CYWILNEGO
  Usługi
  USUWANIE NIECZYSTOŚCI I KANALIZACJA
  Usuwanie odpadów
  Utrzymanie dróg
  UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
  UZDROWISKA
  UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
  WIELOLETNIE PLANY INWESTYCYJNE
  WIRZYTELNOŚCI
  Woda
  WODA I ŚCIEKI
  WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
  Wojewódzki Sąd Administracyjny
  Wojsko
  WOJSKO - KWALIFIKACJA
  WOLONTARIAT
  WPROWADZENIE ZMIAN
  WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY
  WŚCIEKLIZNA
  Wyborcze komisje
[Expand] WYBORY
  WYKAZ ZAWODÓW
  WYNAGRODZENIA
  WYROKI NSA I WSA
  Wyżywienie uczniów
  Zabytki
  Zadania
  Zadania publiczne
  Zadania własne
  Zagospodarowanie przestrzenne
  ZAKAZY
  Zakłady budżetowe
  ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
  ZARZĄDZENIA WOJEWODY
  Zasady gospodarki nieruchomościami
  ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
  ZASIŁKI
  Zasób mieszkaniowy
  Zasób mieszkaniowy
  ZATRUDNIANIE
  Zawody - wykaz
  Zdrowie
  Zezwolenia na wyłapywanie zwierząt
  ZGROMADZENIA PUBLICZNE
  ZIELEŃ GMINNA
  ZMIANA UCHWAŁY - różne
  ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE
[Expand] ZWIERZĘTA
  Zwierzęta
  Zwolnienia podatkowe
  Żłobki

SUBSKRYPCJA

Podaj swój email i subskrybuj wybrane akty prawne.

NASZE PRODUKTY

Legislator

box

Legislator - to połączenie wydajnego procesora tekstu z możliwością wklejania zawartości z innych programów, sprawdzaniem polskiej pisowni itp. z wysokiej klasy parserem XML oraz rozbudowanym modułem Bazy Aktów Własnych, umożliwiającym m.in. zarządzenie i udostępnianie w internecie Zbiorów Aktów Prawa Miejscowego / Zbiorów Przepisów Gminnych.

wiecej

SONIK

box

SONIK - przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i innych instytucji wykonujących zadania kontrolne, tak w zakresie kontroli wewnętrznych (własnego urzędu), jak i zewnętrznych (jednostek podległych i nadzorowanych). System w znaczący sposób ułatwia i usprawnia cały proces realizacji kontroli i obejmuje wszystkie jego etapy.

wiecej

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

box

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe - to kompleksowe rozwiązanie informatyczne wspierające zarządzanie wnioskami o ogłoszenie wraz z dołączonymi aktami prawnymi, opisywanie aktów prawnych, tworzenie oraz publikację elektronicznego dziennika urzędowego oraz elektronicznego skorowidza.

wiecej